قنادی گلنان قم

امتیاز از 123.5


شرایط امتیاز چیست ؟
لوگو
شبکه های اجتماعی تالار

اطلاعات

اطلاعات کلی

شماره های تماس :
37831103و37788838 - 0
آدرس :
شعبه ۱: قم - بلوار سمیه - نرسیده به ۲۰ متری رجائی - ۳۷۸۳۱۱۰۳ - نان و شیرینی گلنان شعبه ۲:قم -۷۵ متری عماریاسر ابتدای بلوار تعاون ۳۷۷۸۸۸۳۸- کیک و شیرینی گلنان -
پایگاه اینترنتی:
 https://www.instagram.com/golnanbakery.qom/

دیدگاه ها

جهت ارسال نظر لطفا عضو شوید.جهت ثبت نام یا عضویت کلیک کنید