تالار عروسی آذربايجان غربي

آذربايجان غربي

تالار عروسی

1566735210523

فیلتر
تالار الماس ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار الماس ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کیلومتر 4 جاده سلماس، جنب قزل عاشق


100 تا 2000 نفر
تالار عروسی متین ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار عروسی متین ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه. جاده سرو، کیلومتر 5


100 تا 1300 نفر
تالار نوری ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار نوری ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کیلومتر 6 جاده سرو


100 تا 2500 نفر
تالار عروسی ملت ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار عروسی ملت ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، تقاطع مدرس، ابتدای بلوار استاد شهریار


100 تا 950 نفر
تالار پذیرایی شباهنگ ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار پذیرایی شباهنگ ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کیلومتر 3 جاده مهاباد، تالار شباهنگ


100 تا 500 نفر
تالار کاروان ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار کاروان ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کیلومتر 5 جاده سرو


100 تا 2000 نفر
تالار امپراطور ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار امپراطور ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، جاده سلماس، کیلومتر 6


100 تا 2000 نفر
تالار عروسی مهرگان ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار عروسی مهرگان ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، بلوار دانشگاه (اول جاده سرو)


100 تا 600 نفر
تالار عروسی پیوند ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار عروسی پیوند ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کمربندی خاتم الانبیا، روبروی منابع طبیعی


100 تا 500 نفر
تالار استادان ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار استادان ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کیلومتر 9 جاده سرو، روبروی دانشگاه نازلو


100 تا 1000 نفر
تالار دریا ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار دریا ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، کیلومتر 4 جاده سرو


100 تا 1200 نفر
تالار عروسی تخت طاووس ارومیه
تالارنامه
تالارنامه

تالار عروسی تخت طاووس ارومیه

0 ( 0 نظر)

ارومیه، میدان مدرس اول، بلوار استاد شهریار، پلاک 37


100 تا 400 نفر