0

0

5c1148d51a50d1532c6eb182

قنادی زیبا تبریز

آدرس قنادی زیبا تبریز

: تبریز، خیابان راه آهن، چهارراه خطیب، اول خیابان دامپزشکی


دیدن نقشه ظرفیت
 500 تا 1000 نفر

0

(0 نظر)

 رزرو خدمات


می توانید با انتخاب تاریخ مورد نطر خود، این خدمات را رزرو کنید
تخفیف ویژه تابستان
اعتبار از25 تیر 1397تا26 شهریور 1397


تخفیف ویژه زمستان
اعتبار از25 مهر 1397تا26 بهمن 1397
درباره قنادی زیبا تبریز


قنادی زیبا تبریز  • خدمات و امکانات قنادی زیبا تبریز


  •  توضیحات
  • لیست توضیحات
    •   پکیج اول
    •   پکیج دوم


نوشتن دیدگاه جدید
متن دیدگاه


قیمت قنادی زیبا تبریز