درباره تالارنامه


چند قدم تا خوشبختی با تالارنامه
پلتفرم تالارنامه
هدف ما چیست ؟

اتصال مردم با مشاغل مرتبط با ازدواج و عروسی و کمک به این مشاغل برای رونق بخشیدن و آشنایی بیشتر مردم با محصولات آن ها.تالارنامه همچنین با ارایه یک برنامه ریزی کامل و دقیق پیش از مراسم عروسی و معرفی مشاغل مرتبط در هر مرحله به زوج های جوان، به آن ها در برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر مراسمشان کمک می کند. ما دارای ابزاری برای برنامه ریزی آنلاین عروسی، شامل سایت عروسی و چک لیست عروسی می باشیم که بدون هیچگونه هزینه ای به کاربران خود ارایه می دهیم.تالارنامه همچنین با ایجاد شبکه ای از معرفی مشاغل، باعث گسترش معرفی و فروش محصولات مرتبط با ازدواج در سراسر کشور می شود.ما می خواهیم که کسب و کارهای مرتبط با ازدواج در هر شهر را به صورت هدفمند به کاربران همان شهر معرفی کنیم. تالارنامه بهترین مکان برای جستجو و مقایسه بسیاری از مشاغل مرتبط با ازدواج می باشد.