طرح خرید اقساطی لوازم خانگی (شمسه)

طرح خرید اقساطی لوازم خانگی (شمسه)

طرح شمسه : نام طرح خرید اقساطى لوازم خانگى کندى و زیرووات می باشد که توسط شرکت تولیدى و صنعتى پاکشوما با مشارکت بانک هاى معتبر کشور و شبکه توزیع عاملین فروش مجاز اجرایى گردیده است. از متقاضیان عزیز درخواست مى شود که پس از مطالعه دقیق مراحل اجرایى طرح شمسه گروه برندهاى پاکشوما (کندى و زیرووات) و موارد ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

1. مشمولین طرح عموم در حال حاضر فعلا مشتریان بانک هاى انصار ، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و سپه مى باشند
2. مبلغ تسهیلات براى هر متقاضى بسته به بانک حداکثر 300،000،000 ریال مى باشد
3. مدت بازپرداخت تسهیلات، در قالب اقساط حداکثر 48 ماهه (4 ساله) مى باشد
4. کارت هاى اعتبارى فقط در دستگاه هاى نصب شده در عاملیت هاى معرفى شده قابل استفاده است
5. کارت هاى اعتبارى قابلیت نقد شدن را ندارد
6. محل تحویل کالا به خریداران، درب منزل خریدار میباشد
7. زمان تحویل کالاى خریدارى شده، 72 ساعت پس از خرید میباشد
8. دوره استفاده از کارت خرید، حداکثر یک ماه بوده و پس از سپرى شدن زمان مذکور، اعتبار آن منقضى مى شود
9. بدیهى است در صورت استفاده از قسمتى از اعتبار کارت در مدت تعیین شده، به همان میزان پرونده تسهیلاتى ایجاد خواهد شد
10. متقاضیان مى توانند براى خریدکالا با در دست داشتن کارت اعتبارى به کلیه فروشگاههاى عامل طرح شمسه متعلق به گروه پاکشوما (کندى و زیرووات) معرفى شده در سایت مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز:
1. کارت شناسایى معتبر (شناسنامه + کارت ملى)
2. مدارك مربوط به درآمد متقاضى (فیش حقوقی و ...)
3. ارائه وثایق مکفى حسب دستورالعمل بانک هاى طرف قرارداد
4. تکمیل فرم (در شعبه ارائه خواهد شد)
نکته: این انتخاب به منزله خرید قطعى کالا نمى باشد و انتخاب کالا صرفاً در عاملیت هاى فروش مجاز صورت مى پذیرد. بنابراین متقاضى امکان تغییر کالاى انتخاب شده در سایت (نوع کالا، رنگ کالا و...) را در هنگام مراجعه به عاملین دارد. مراجعه به شعبه انتخاب شده بانک طى مدت 10 روز (در صورت عدم مراجعه اعتبار تخصیص یافته به متقاضى باطل مى گردد).

پیشنهادات تالارنامه